Ota yhteyttä puhelimitse: 050 633 03
Olet tässä: Etusivu » Palvelut » Venepalvelut

Venepalvelut

Tarjoamme veneiden talvisäilytystä kylmässä tai lämpimässa hallissa, myös pihapaikkoja.
Kylmää hallitilaa on käytössämme noin 2000m2 ja lämmintä noin 600m2.
Säilytämme halleissa myös tarvittaessa autot, asuntoautot, moottoripyörät jne..

Palvelut
- veneiden nostot ja laskut
- moottoreiden huollot
- pienet korjaukset
- pesut
- vahaukset
- pohjanmaalaukset
- kuljetukset
- jne..

Hinnasto
Talvisäilytys lämminhalli 75€/m2, veneen pituus*leveys
Talvisäilytys kylmähalli   40€/m2, veneen pituus*leveys

SOPIMUSEHDOT

 1. Siusluoto Oy ja asiakas ovat sopineet asiakkaan veneen kausisäilytyksestä tämän säilytyssopimuksen ehtojen mukaisesti.

 2. Talvikauden säilytys ja mahdolliset muut samassa yhteydessä sovitut palvelut (kuljetus, pesu, huollot ym.) laskutetaan kahdessa erässä syksyllä sekä keväällä erääntyvillä laskuilla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

          Myöhemmin tilatut lisätyöt laskutetaan työn suorittamisen jälkeen.
          Maksuehto on 14 pv netto. Maksun viivästyessä Siusluoto Oy:llä on oikeus                              periä kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.

          Veneiden omistajilla on mahdollisuus käydä veneellään huolto- ym. töissä                              säilytyksen aikana (puhdistukset, vahaukset, pohjamaalaus, yms).
          Töistä ei saa aiheutua pöly- tms. haittaa muille veneille.

 

 1. Tämä sopimus on voimassa talvikauden 15.8.-30.6 mikäli muuta ei ole sovittu.
  Mikäli asiakas ei ole hänestä johtuvasta syystä tähän mennessä vienyt venettään pois Siusluoto Oy:n säilytystiloista, Siusluoto Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta yliaikamaksuna kesäajalta 50 % hinnaston mukaisesta talvikauden säilytyshinnasta 14.8. saakka ja 15.8. alkaen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen talvikauden säilytyshinta.

 2. Siusluoto Oy:llä on asianmukaiset vakuutusturvat kiinteistön ja vastuidensa osalta, mutta nämä vakuutukset eivät korvaa säilytettävänä olevalle asiakkaan omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

         Asiakas vastaa omaisuutensa vakuutusturvasta myös säilytyksen ajalta.


          Mikäli asiakas ei ole sopimuksesta huolimatta vakuuttanut säilytyskohdetta                            säilytyskauden ajaksi, hän vastaa kaikista ulkopuolisten tapahtumien                                      aiheuttamista vahingoista.


          Siusluoto Oy ei myöskään vastaa, säilytettävänä olevalle asiakkaan                                          omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, säilytyskohteeseen jätetyistä                                      tavaroista, eikä mistään välillisestä vahingosta.

          Kaasupullojen ja muiden vaarallisten aineiden tuominen säilytykseen on                                kielletty. Palovaarallisten aineidensäilytyksessä ja käytössä on                                                    noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä.

 1. Vakuutusteknisistä syistä johtuen asiakas vastaa siitä, että säilytyksen aikana veneen polttoainetankit ovat mahdollisimman tyhjiä. Asiakas huolehtii septik-tankin tyhjennyksen ennen veneen tuloa säilytykseen.

 

 1. Mikäli säilytyskauden päättyessä Siusluoto Oy:llä on asiakkaalta erääntyneitä saamisia säilytykseen tai huolto- yms. palveluihin liittyen, on Siusluoto Oy:llä saatavansa vakuudeksi pidätysoikeus säilytettävänä olevaan veneeseen ja asiakkaan veneessä olevaan omaisuuteen tai huolto- yms. palvelun kohteena olevaan omaisuuteen ja näin ollen oikeus pitää em. omaisuus hallussaan, kunnes kaikki maksuvelvoitteet on hoidettu. Tältä hallussapitoajalta Siusluoto Oy perii kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen talvikauden säilytyshinnan.

           Siusluoto Oy:llä on viime kädessä oikeus myydä noutamatta jätetty vene ja
           siinä oleva omaisuus noudattaen lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä                   noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

 

 1. TUPAKOINTI SEKÄ AVOTULEN JA TULITÖIDEN TEKO HALLISSA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

 2. Sopimus veneen talvisäilytyksestä syntyy asiakkaan hyväksyessä Siusluoto Oy:n tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti. Tarjous sisältää nämä ehdot.

 3. Asiakas suostuu siihen, että hänen tietojaan saa luovuttaa kolmansille osapuolille, esim. Siusluoto Oy:n yhteistyökumppaneille asiakkaan venettä koskevissa asioissa. Asiakkaan on huolehdittava yhteystietojensa paikkaansa pitävyydestä.

 4. Kaikki tätä sopimusta koskevat riitaisuudet, mistä osapuolet eivät neuvottelemalla pääse sovintoon, ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai kuluttajan osalta hänen vaatimuksestaan hänen kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

 5. Nämä ehdot ovat yrityksen verkkosivuilla luettavissa ja veneen omistaja katsotaan tutustuneen näihin edellä mainittuihin ehtoihin ennen veneen telakointia.

 6. Siusluoto Oy pidättää oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen.